bao thẻ hộp nhựa 6 màu uhoo

0
2715

bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo

bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo
bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo

bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo

kích thước thẻ đeo dọc 54x86cm , 9x12cm , 7x11cm ,10x14cm

bao đeo thẻ dọc : chất liệu nhựa , mica da pu ,Nhựa dẻo dày và mỏng , Mica trong suốt

hay mica đục , da pu loại thường hay cao cấp , bao thẻ ngang hay dọc , 1 mặt hay 2 mặt , màu trong suốt hay màu theo yêu cầu .

bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo

kích thước thẻ đeo dọc 54x86cm , 9x12cm , 7x11cm ,10x14cm

bao đeo thẻ dọc : chất liệu nhựa , mica da pu ,Nhựa dẻo dày và mỏng , Mica trong suốt

hay mica đục , da pu loại thường hay cao cấp , bao thẻ ngang hay dọc , 1 mặt hay 2 mặt , màu trong suốt hay màu theo yêu cầu .

bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo

kích thước thẻ đeo dọc 54x86cm , 9x12cm , 7x11cm ,10x14cm

bao đeo thẻ dọc : chất liệu nhựa , mica da pu ,Nhựa dẻo dày và mỏng , Mica trong suốt

hay mica đục , da pu loại thường hay cao cấp , bao thẻ ngang hay dọc , 1 mặt hay 2 mặt , màu trong suốt hay màu theo yêu cầu .

bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo

kích thước thẻ đeo dọc 54x86cm , 9x12cm , 7x11cm ,10x14cm

bao đeo thẻ dọc : chất liệu nhựa , mica da pu ,Nhựa dẻo dày và mỏng , Mica trong suốt

hay mica đục , da pu loại thường hay cao cấp , bao thẻ ngang hay dọc , 1 mặt hay 2 mặt , màu trong suốt hay màu theo yêu cầu .

bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo

kích thước thẻ đeo dọc 54x86cm , 9x12cm , 7x11cm ,10x14cm

bao đeo thẻ dọc : chất liệu nhựa , mica da pu ,Nhựa dẻo dày và mỏng , Mica trong suốt

hay mica đục , da pu loại thường hay cao cấp , bao thẻ ngang hay dọc , 1 mặt hay 2 mặt , màu trong suốt hay màu theo yêu cầu .

bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo

bao đeo thẻ nhân viên hộp nhưa 6 màu uhoo

kích thước bao đựng thẻ : tính bằng kích thước lọt lòng , chúng tôi có các kích thước chuẩn sau : 54x86cm ,đây là chuẩn cho thẻ atm ,thẻ nhân viên , thẻ thang máy , thẻ giữ xe , thẻ vip .Ngoài ra Baodeothe.net còn các kích thước khác như : 9x12cm , 7x11cm ,10x14cm ( loại to) .

kích thước thẻ nhân viên đứng : kích thước chuẩn sau : 54x86cm

0/5 (0 Reviews)