bao thẻ mica hàn quốc , style hàn quốc

0
1068

bao thẻ mica hàn quốc , style hàn quốc

 

kiểu dáng  ngang /dọc

Size  chuẩn cho các loại  thẻ  nhựa atm / thẻ  nhân viên /thẻ vip : 54 x85mm

bao thẻ mica hàn quốc , style hàn quốc
bao thẻ mica hàn quốc , style hàn quốc

Size  chuẩn cho các loại  thẻ  nhựa atm / thẻ  nhân viên /thẻ vip : 54 x85mm

bao thẻ mica hàn quốc , style hàn quốc

bao thẻ mica hàn quốc , style hàn quốc
bao thẻ mica hàn quốc , style hàn quốc

Size  chuẩn cho các loại  thẻ  nhựa atm / thẻ  nhân viên /thẻ vip : 54 x85mm Size  chuẩn cho các loại  thẻ  nhựa atm / thẻ  nhân viên /thẻ vip : 54 x85mm

bao thẻ mica hàn quốc , style hàn quốc
bao thẻ mica hàn quốc , style hàn quốc

bao thẻ mica hàn quốc , style hàn quốc

Size  chuẩn cho các loại  thẻ  nhựa atm / thẻ  nhân viên /thẻ vip : 54 x85mm

0/5 (0 Reviews)