Bao đeo thẻ mica Thái Lan

0
542

Bao đeo thẻ mica Thái Lan trong suốt  2 mặt

Bao đeo thẻ mica Thái Lan trong suốt  2 mặt

Bao đeo thẻ mica Thái Lan trong suốt  2 mặt

Bao đeo thẻ mica Thái Lan trong suốt  2 mặt

Kích thước  phổ  biến chung  cho mọi loại thẻ  nhựa  54 x85mm

0/5 (0 Reviews)