Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt KEJEA

0
2186

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt KEJEA T 609V


Kích thước  chuẩn thẻ nhân viên 54 x85mm

@daketnoi2020

Bao đeo thẻ hộp nhựa 1 mặt – 2 mặt #baodeothe #baodeothehop #GocSangTao #daketnoi #daydeothenguyenbo

♬ nhạc nền – Mai – Mai

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt keneaj

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt keneaj T 609V

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt KEJEA size lớn sự kiện hội nghị

Kích  thước  74 x105mm

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt keneaj SIZE LỚN

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt keneaj  size lớn sự kiện hội nghị

Kích  thước  74 x105mm

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt keneaj  size lớn sự kiện hội nghị

Kích  thước  74 x105mm

0/5 (0 Reviews)