Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt KEJEA

0
795

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt KEJEA T 609V


Kích thước  chuẩn thẻ nhân viên 54 x85mm

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt keneaj

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt keneaj T 609V

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt KEJEA size lớn sự kiện hội nghị

Kích  thước  74 x105mm

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt keneaj SIZE LỚN

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt keneaj  size lớn sự kiện hội nghị

Kích  thước  74 x105mm

Bao đeo thẻ trong suốt 2 mặt keneaj  size lớn sự kiện hội nghị

Kích  thước  74 x105mm

0/5 (0 Reviews)